پیمان غفاری پور

۲ مطلب با موضوع «شعر :: عطار نیشابوری» ثبت شده است

۱۶
دی
۹۲

مو بشگافی به عیب دیگران 

چو به عیب خود رسی کوری از آن

  • peyman
۲۶
آذر
۹۲


شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفت شیخا هر آنچه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی

  • peyman